Beslagrecht

Een beslag is een maatregel waarbij een voorwerp of zakelijk recht wordt ontnomen. De begrippen in het hiernavolgende stuk zijn grotendeels dezelfde in Nederland en in België. Zo nodig wordt expliciet aangegeven op welk land iets van toepassing is.